De kwetsbaarheid van kracht

Geplaatst in: Geen categorie | 0

Soms denk ik weleens dat het welzijnswerk zich heeft laten vangen in een neoliberaal u-zoekt-het-zelf-maar-uit ideaal. Dat we vaak net niet op de juiste plek zijn en enkel die mensen bij staan die eigen kracht tonen. Die krachtige mensen ontplooien krachtige initiatieven waarmee wij de sier maken in het gemeentehuis. Maar er zijn toch ook mensen die niet voldoende eigen kracht hebben en geen initiatieven ontplooien? Mensen die geen woorden kunnen geven aan de dilemma’s waar ze hulp bij willen vragen. Is het welzijnswerk er nog wel voor die mensen? Of wordt kwetsbaarheid overstemt door de eigen kracht beweging die met de fanfare door de wijk trekt.

Overbodig

Vlak nadat ik in 2007 met mijn eerste baan begon als opbouwwerker werden om mij heen alle mensen ontslagen die een concrete dienst leverden aan hun doelgroep. Sociaal cultureel werkers, ouderenwerkers en beheerders konden hun biezen pakken. De gemeente betaalde niet meer en vond dat ‘de mensen het zelf moesten doen’. In de jaren erna ontstond een sfeer waarin welzijnswerkers enkel mochten investeren in mensen als het zou bijdragen aan hun zelfredzaamheid, dus niet meer gewoon helpen maar jezelf overbodig maken. Aanvankelijk werd daar nog wel een beetje tegen geageerd. Toen het bescheiden protest was verstomd gebeurde er iets interessants. Veel welzijnswerkers in mijn omgeving omarmden het overheidsbeleid. Ze waren trots als ze in participatietrajecten zo min mogelijk hadden gedaan. Sterker nog, collega’s spraken elkaar erop aan: “Heb jij dan niet te veel gedaan bij die speeltuinvereniging” of “je moet meer achteruit leunen, we leven nu eenmaal in een participatiesamenleving”. Er was zelfs iemand die sprak van een ‘hangmatfunctie’. Het welzijnswerk had de beleidstaal helemaal geïnternaliseerd en was er in gaan geloven.

Investeren

Ik het vraag het mezelf de laatste tijd vaak af, besteed ik mijn tijd als opbouwwerker wel goed? Investeer ik niet te weinig in contact met kwetsbare doelgroepen en ga ik niet te veel in zee met krachtige groepen die mij makkelijk vinden. Natuurlijk voelt het fijn als een groep met een klein duwtje van jou in de goede richting successen boekt. Maar is het opbouwwerk niet bedacht om kwetsbare burgers bij te staan in het vormgeven van hun eigen leven? Ik kan niet wachten om dit op #Krachtproef met mijn vakgenoten te bespreken. Het thema dit jaar is ‘ de kwetsbaarheid van kracht’. Krachtproef vindt plaats in Zwolle op 3 en 4 november, aanmelden kan via www.krachtproef.com.