Tussen 2007 en 2012 heb ik in heel Friesland leidinggegeven aan Buurtbemiddelingsprojecten. Op een zeker moment was ik projectleider Buurtbemiddeling in Leeuwarden, Drachten en in Heerenveen tegelijk. Een fantastische tijd waarin ik veel heb geleerd over conflicthantering, gespreksvoering en teammanagement.

Methode

Buurtbemiddeling is een methodiek die voorziet in een manier om met vrijwilligers buurtconflicten op te lossen. Het uitgangspunt is dat de buurtbemiddelaar het gesprek mogelijk maakt en probeert de ruziënde buren hun probleem op te laten lossen. Ieder project kent een team bemiddelaars dat stevig wordt getraind. De projectleider begeleidt de vrijwilligers, beoordeelt de aanvragen en zorgt dat de juiste mensen op het juiste moment worden ingezet.

Meetbaar

De resultaten en effecten van Buurtbemiddeling zijn direct meetbaar, een verademing! Als projectleider stelde ik ieder jaar doelstellingen met de bemiddelaars, op het gebied van training, aantal succesvolle bemiddelingen en de mate van lol die we hadden in ons werk. De resultaten, goed of slecht, presenteerde ik ieder jaar aan onze partners zoals de politie en woningbouwcorporatie. Dat werd enorm gewaardeerd, hoewel dat enthousiasme ook samen kon hangen met de aanwezige hapjes en drankjes.

Ruzie

Door de jaren heen ben ik de meest bizarre conflicten tegengekomen. Ik bemiddelde zelf bijna nooit, af en toe pikte ik een bijzonder geval mee. Zo was er een man die hartklachten fakete tijdens het bemiddelingsgesprek, een buurvrouw die de dure karpers van de buurman vergiftigde en een eindeloze stroom zaken rondom bomen.

Afscheid

Na vijf jaar op drie plekken Buurtbemiddeling te hebben gedraaid was het mooi geweest. Het afscheid deed wel pijn. Ik mis de bemiddelaars, stuk voor stuk bijzondere mensen met hart voor de samenleving. Ik ben echte virtuoze bemiddelaars tegengekomen, mensen die ieder gesprek tot een goed einde brachten. Nu help ik anderen met het bemiddelen in complexe conflicten tussen buren. Door de juiste stappen te nemen als bemiddelende partijen kan veel ellende voorkomen worden.