De Skalm is een cultureel centrum in het centrum van Stiens. Het gebouw is eigendom van de gemeente en wordt in zijn geheel gehuurd door Stichting Welzijn Middelsee. Er vinden veel verschillende activiteiten plaats in de Skalm, de meeste hebben een sociaal maatschappelijke aard. De activiteiten worden grotendeels georganiseerd door organisaties die ruimte in de Skalm huren. Hoewel er veel verschillende organisaties zijn die op regelmatige basis ruimte huren is de bezetting niet optimaal. Zo staat het jeugdhonk meestal leeg en wordt het niet gebruikt door anderen.

Onderzoek

De gemeente Leeuwarderadeel heeft mij gevraagd om onderzoek te doen naar het draagvlak in het dorp om de Skalm zelf te beheren. Het onderzoek had een tweeledig karakter:

  • ‘Een rondje langs de velden’ op zoek naar draagvlak en mogelijke samenwerkingen tussen (bewoners)organisaties
  • Enthousiasmeren en informeren van (bewoners)organisaties

Onafhankelijk

Ik heb veel geleerd van deze opdracht. Als welzijnswerker neem je een onafhankelijke rol in. Op het moment dat ik word ingehuurd door een gemeente is dat een stuk lastiger. In de beleving van mensen ben je dan al snel één van de boosdoeners, zeker als er veranderingen op stapel staan zoals bij de Skalm. Mijn onafhankelijkheid zal dan moeten blijken uit mijn daden. Dat betekent dat je soms bewoners en soms de opdrachtgever tegen de haren instrijkt. Dat is niet altijd makkelijk maar als er resultaat wordt geboekt is het de moeilijkheden dubbel en dwars waard.