Soms vallen er parels van opdrachten in je schoot. In Jubbega heb ik simpelweg de opdracht mijn ambacht uit te voeren. Een opbouwwerker kan zich niets mooiers wensen. Dan heb ik het nog niets eens over de uitdagingen en kansen die het bijzondere dorp Jubbega met zich meebrengt.

Jubbega

Jubbega is een dorp in de gemeente Heerenveen en heeft ongeveer 3500 inwoners. Kenmerkend voor Jubbega zijn de hechte gemeenschap, solidariteit en de onderlinge samenwerking. Van oorsprong is Jubbega een veendorp. Tot het einde van de negentiende eeuw was het grootste gedeelte van het volk afhankelijk van veenarbeid. De arbeidsomstandigheden waren slecht en er heerste armoede. Men was afhankelijk van het beleid van de ‘Heeren van het Veen’, door grondspeculaties en het verplicht kopen van levensmiddelen bij de veenbaas werd die afhankelijkheid in stand gehouden. De effecten hiervan zijn tot op de dag van vandaag merkbaar. Een deel van de dorpelingen voelt zich vrijgevochten ten opzichte van Heerenveen en er is een hechte gemeenschap ontstaan. In Jubbega heb ik geleerd hoe gebeurtenissen van honderd jaar geleden een enorme invloed hebben op de manier waarop mensen tegen de wereld aankijken.

Elkaar helpen

Elkaar zomaar helpen, mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn heersende waarden in het dorp. Dit uit zich onder meer in veel activiteiten voor ouderen die zo langer in het dorp kunnen blijven wonen en een prachtig multifunctioneel dorpshuis. Als Jubbega ergens voor gaat kan je er zeker van zijn dat het lukt. Dat blijkt uit de prachtige multifunctionele accommodatie die door het dorp is gerealiseerd.

Uitdagingen

Een dorp met karakter brengt ook uitdagingen met zich mee. Veel mensen in het dorp verdienden hun geld in de bouw. Na de crisis in de bouw is er veel werkloosheid ontstaan. De mannen die thuis kwamen te zitten kunnen zich niet altijd even goed aarden, dit legt druk op de gezinnen en de buurt. De scholen kampen met grote taalachterstanden en zien veel gezinnen met opvoedproblemen.

Opbouwwerk

Mijn rol is het bij elkaar brengen van de juiste mensen en partijen om kansen te grijpen en tot oplossingen te komen voor problemen in het dorp. Dat doe ik nooit alleen, ik werk samen met de bewonersorganisaties en professionals in het dorp. Ook ben ik het aanspreekpunt voor mensen die ideeën hebben voor het dorp. Vaak komen mensen even kletsen om hun hart te luchten, uit deze gesprekken komen de waardevolste initiatieven. Mensen kennen mij als Daniël (‘die lange met de bril’) en niet als functionaris, daar hecht ik grote waarde aan.