Vanaf oktober vorig jaar ben ik actief in de gemeente Slochteren. Ik werk daar als opbouwwerker in opdracht van Kwartier Zorg en Welzijn en de gemeente Slochteren. De opdracht is helder: zoek, stimuleer en ondersteun initiatieven op het gebied van informele hulp.

Gemeente Slochteren

De gemeente Slochteren wordt gekenmerkt door een slingerend lint met daarlangs een aantal dorpen. Bijna alle dorpen hebben zichzelf georganiseerd in dorpsverenigingen en dergelijke. De dorpencoördinator heeft veel contact met de dorpsorganisaties vanuit de gemeente.

In de gemeente Slochteren is geen welzijnsorganisatie en geen opbouwwerk. Sinds vorig jaar is er een sociaal team met daarin onder andere een ouderenadviseur, een leerplichtambtenaar en een WMO consulent. Het team opereert vanuit het gemeentehuis en probeert zoveel mogelijk bij de mensen thuis te komen.

Informele hulp

De gemeente Slochteren staat voor dezelfde uitdaging als alle andere gemeentes in Nederland. Ze wil haar bewoners helpen om manieren te vinden om met nieuw beleid om te gaan. Na de decentralisaties ligt er een grotere taak voor de omgeving van mensen die hulp nodig hebben. Denk dan aan boodschappen doen voor een zieke buurman, een bezoekje afleggen bij iemand die even aandacht nodig heeft of iemand met de auto naar de dokter brengen. Kortom: informele hulp of burenhulp. Dit lijkt vanzelfsprekend, de meeste mensen willen wel iets voor een ander betekenen. Vraag en aanbod komen echter niet altijd bij elkaar.

Rol

Ik help bewonersorganisaties na te denken over het slim organiseren van initiatieven op dit gebied. Hij gaat nadrukkelijk niet de boer op met kant en klare plannen; dat werkt meestal niet. In plaats daarvan is hij de afgelopen weken in gesprek gegaan met bewonersorganisaties en zorgverleners. Tijdens die gesprekken komen verschillende vragen aan de orde: Waar worden mensen warm van? Waar gaan jullie voor in het dorp? Hoe benutten jullie de unieke eigenschappen van het dorp? Hoe gaan jullie om met mensen waar het niet goed mee gaat?

Deze aanpak leidt tot prachtige gesprekken en leidt nu tot de eerste ideeën en plannen om informele hulp handen en voeten te geven. In het ene dorp gaat het dan om voorzieningen voor senioren en in het andere dorp wordt nagedacht over het matchen van vraag en aanbod.