Het komt vaak voor dat wijkteams zich voornemen om de straat op te gaan. Ze hebben de verbinding met de samenleving hoog in het vaandel. De praktijk is echter weerbarstig, bijeenkomsten, cursussen, interne overleggen… ze lijken het ‘straatwerk’ in de weg te staan. Daar komt bij dat niet alle leden van een multidisciplinair team een opleiding hebben genoten op het gebied van outreachend werk en samenlevingsopbouw.

De Wolden

Zo was het ook in gemeente de Wolden. Daarom heb ik op verzoek van stichting Welzijn de Wolden samen met Buurtwerk Nederland een training  outreachend werk gegeven. De training bestond uit drie dagdelen waarin een breed scala aan thema’s werd behandeld. Van een krachtenveldanalyse tot het coachen van bewonersgroepen. Van tevoren zijn gesprekken gevoerd met de buurtwerkers zelf om de training volledig op maat te maken.

Resultaat

Deze inzet heeft geresulteerd in 100% score op toepasbaarheid in de praktijk, daarnaast gaven deelnemers aan dat ze meer inzicht hebben gekregen in het methodisch werken en de onderlinge verhoudingen in het team. Wilt u ook een op maat gemaakte training voor uw teams? Schroom niet en neem contact met me op.