Stadsbestuur sloopt sociaal werk Leeuwarden

Geplaatst in: Geen categorie | 0

Het nieuwe stadsbestuur stelde bij het presenteren van de nieuwe collegeplannen dat, ondanks de nodige bezuinigingen, de zwakste mensen in de samenleving worden ontzien. Loze woorden als je bedenkt dat het college van plan is het sociaal werk te verwoesten zonder met een reëel alternatief te komen.

Tekort

Er is een tekort van circa 10 miljoen dat weggewerkt moet worden door het nieuwe stadsbestuur. De wijkteams moeten 5 miljoen inleveren, de helft van hun budget. Dat is de definitieve nekslag voor het sociaal werk in Leeuwarden. Het is onduidelijk welke visie het stadsbestuur heeft op de invulling van het sociaal werk op langere termijn. Naar eigen zeggen kiest ze voor een andere aanpak: de inclusieve stad. Die aanpak zou er voor moeten zorgen dat sociaal werkers kostenbewust te werk gaan. Daarnaast moet ‘de inclusieve stad’ zorgen voor meer invloed vanuit de gemeenschap en op steunstructuren voor- en door bewoners.

Opbouwwerk

Maar wie moet die nieuwe aanpak uitvoeren? Wie heeft de benodigde kennis van de buurten en wijken? Wie gaat de buurten in om mensen te helpen zichzelf te organiseren? Wie gaat samen met bewoners preventie werkwijzen verzinnen en uitvoeren? De opbouwwerkers die ooit waren aangesteld om deze taken te vervullen zijn eerder al wegbezuinigd. En de wijkteams? Die hebben daar nu al geen tijd voor. Nu wil het stadsbestuur haar wijkmanagers belasten met het opbouwwerk. Opbouwwerk is een vak waarvoor je vier jaar naar school moet. Een vak dat je door jarenlange ervaring onder de knie moet krijgen, het is naïef om te denken dat ambtenaren dat er even bij kunnen doen. De gemeente organiseert hier haar eigen teleurstelling.

Paniekvoetbal

Paniekvoetbal, daar lijkt het op. De wethouders voelen zich genoodzaakt om snel veel geld te besparen om het hoofd boven water te houden. De bezuiniging op het sociaal werk moet in 2020 gerealiseerd zijn. In de tussentijd hopen ze op meer geld van het rijk en omliggende gemeenten. Ze beseffen niet dat door de sloop van het sociaal werk de rekening uiteindelijk veel hoger zal uitkomen. Straks is de bezuinigingsoperatie geslaagd maar de patiënt overleden.

Pijnlijk

Het is een pijnlijke gedachte dat juist in Leeuwarden, met een aantal van de kwetsbaarste wijken van Nederland, zo rigoureus wordt gesneden in het sociaal werk. Het ‘linkse’ college wil de allerzwaksten ontzien maar die groep zal alleen maar groter worden door het visieloos slopen van het sociaal werk.