Advies en uitvoering

Vanuit mijn ervaring in het sociaal domein draag ik bij aan het ontwikkelen van nieuw beleid, innovatieve werkwijzen en slimme procesinrichting. In mijn praktijk lopen deze zaken vaak door elkaar heen. Ik hou van samen leren door te doen. Natuurlijk, een adviesrapport kan belangrijk zijn, maar liever werk ik direct met alle betrokkenen aan oplossingen.

Uitdagende gesprekken

Er zijn gesprekken die u niet zelf moet willen voeren. Bijvoorbeeld als er een psychiatrische kliniek in de wijk komt en de buurt het er niet mee eens is. Of als er een conflict ontstaan is waarin uw organisatie een belang heeft. Willen de betrokkenen met elkaar in gesprek? Dan kan een onafhankelijke gespreksleider uitkomst bieden. Naast de gespreksleiding denk ik graag mee over de inrichting het programma. Mijn expertise is het leiden van gesprekken met (grote) groepen mensen.

Training en begeleiding

Ik ontwikkel en geef ik trainingen op het gebied van samenlevingsopbouw. Samen met mijn opdrachtgevers maak ik de trainingen op maat zodat ze optimaal aansluiten bij de deelnemers. De laatste jaren heb ik veel ervaring opgedaan met een introductie training opbouwwerk (voor zij-instromers) en verschillende trainingsmodules over onder meer methodisch werken en profileren.

Ik sta open voor nieuwe ideeën en opdrachten en maak graag een afspraak met u.