5 tips voor een succesvolle bewonersbijeenkomst

Geplaatst in: Geen categorie | 0

We kennen allemaal de suffe bewonersavonden die georganiseerd worden door woningbouwcorporaties, gemeenten of welzijnsorganisaties. De opkomst is altijd laag, de uitkomsten onduidelijk en de bezoekers wordt eigenlijk niets gevraagd. Kan dat ook anders? Jazeker! Hier alvast vijf tips voor een succesvolle bewonersavond.

1. Formuleer een doelstelling

Het lijkt voor de hand te liggen maar vaak worden mensen uitgenodigd zonder dat precies helder is wat de bedoeling van de bijeenkomst is. Dit leidt tot onduidelijkheid en een verhoogde kans op ontevreden bezoekers. Bedenk dus van tevoren of je mensen iets wilt vertellen (informeren), mee wil laten denken, wilt activeren of mee wilt laten beslissen. Laat dit ook weten in de uitnodiging! Bedenk bij het formuleren van een doelstelling ook na of een bewonersavond wel het juiste instrument is om je doel te bereiken.

2. Nodig mensen persoonlijk uit

‘Er is niemand, hoe kan dat nou? We hebben iedereen toch een brief gestuurd.’ Precies, lekker persoonlijk, een witte envelop met het logo van de organisatie of gemeente. De meeste mensen scannen of de brief ‘belangrijk’ is en gooien ‘m dan bij het oud papier. Als je mensen wilt aanspreken moet je ze letterlijk aanspreken. Ja, dat kost meer moeite, maar het zal de moeite lonen. Behalve aanbellen, kan je mensen ook aanspreken tijdens de contactmomenten die je toch al hebt met buurtbewoners.

3. Maak er een feest van

Het probleem met de meeste (bewoners)bijeenkomsten is dat ze niet leuk zijn. We nemen onszelf veel te serieus! Zelfrelativering en vrolijkheid zijn belangrijke ingrediënten van een succesvolle bijeenkomst. Combineer de presentatie van een bestemmingsplan bijvoorbeeld met een buurtborrel, wijkbuffet of een talentenjacht.

4. Zorg dat er iets te doen is

Als er dan eenmaal een groep mensen bij elkaar is gekomen zorg dan dat er iets te doen is! Niemand vindt het leuk om een hele avond zittend te moeten luisteren. Wil je praten over een nieuw buurthuis? Bouw het alvast met lego. Organiseer je inspraak over de herstructurering van een buurt, ga dan met z’n allen een plattegrond tekenen. Ga je op zoek naar talent in de buurt, regel een podium en een ‘open microfoon’.

5. Hou het klein

Spreek mensen aan op het niveau waarop ze zich betrokken voelen bij hun leefomgeving. Mensen komen nu eenmaal sneller in beweging voor mensen die ze kennen. De betrokkenheid hoeft trouwens niet enkel samen te vallen met het gebied waarin mensen wonen, een gericht thema kan evenzogoed. Denk aan duurzaamheid, dierenwelzijn of motor crossen. Als je iedereen uitnodigt komt niemand.